Koncerts Katlakalna baznīcā 21.jūlijā, plkst.16:00:


  • Jaunais mācību gads (2019/20) Bībeles stundām un iesvētību mācībām  sāksies septembrī. Saulainas brīvdienas un neaizmirstiet lasīt Bībeli un un sarunāties ar Dievu lūgšanā! (M.Z)
  • Svētdienas skolas 2019/20 mācību gads sāksies 8.septembrī.  Par vasaras nometnēm, lūdzu jautājiet skolotājau Ditai t.26866851

putra

Putras virtuve atsāks ēdināšanu oktobra mēnesī. Sekojiet līdzi paziņojumiem. Aicinām palīgā brīvprātīgos. Ar auto ēdiens jānogādā izdales vietās, jāizdala un tukšie katli jānogādā atpakaļ uz draudzes namu un jāizmazgā. Paldies visiem, kuri ziedojuši savu spēku un laiku labam darbam. Draudzes priekšnieks Dzintars labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem t. 26338328 \ kalnaprieks@gmail.com

Katlakalna ev. lut. draudze un

Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens