katlakalns.lv


Svētdienas skola – sākums baznīcā, plkst.10:00, turpinājums draudzes namā


Bībeles stundas – trešdienās plkst.19:00 – draudzes namā “Ozolkalni”


Iesvētību mācības – sestdienās plkst.10:00 draudzes namā. Pieteikšanās pie draudzes mācītāja (t.26171837, katlakalns@gmail.com)


putra

Putras virtuve atsāks – otrdienās un piektdienās. Plkst. 12:00 pie Rāmavas muižas un 12:30 Valdlaučos, Meistaru ielā 1.

Aicinām palīgā brīvprātīgos. Ar auto ēdiens jānogādā izdales vietās, jāizdala un tukšie katli jānogādā atpakaļ uz draudzes namu un jāizmazgā. Paldies visiem, kuri ziedojuši savu spēku un laiku labam darbam. Draudzes priekšnieks Dzintars labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem (t. 26338328 \ kalnaprieks@gmail.com)

Katlakalna ev. lut. draudze un Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens.