Talka baznīcas un tās apkārtnes sakopšanai 31.augustā plkst.9:30. Nezāles, kļavas, zari u.tml.


Baznīcas 22gadu jubilejas pasākumi notiks 13. un 15.septembrī.

13.septembrī plkst.18:00 – Katlakalna baznīcas restaurācijai veltīts pasākums “Eiropas kultūras mantojuma dienas 2019” ietvaros.

15.septembrī plkst. 10:00 – svētku dievkalpojums. Piedalās vīru koris “Ķekava”. Pēc dievkalpojuma – sadraudzības mielasts.


Draudzes ekskursija uz Jēkabpili– 21.septembrī. Informācija un pieteikšanās līdz 15.septembrimpie Laimas (t. 27092159‬ / laimaziemele@inbox.lv). Dosimies iepazīt zināmo, nezināmo un zudušo Daugavu, aplūkosim kā izskatās kancele altārī, kā dzīvo pareizticīgo klosteris un sastapt neparedzamo.

Svētdienas skolas mācību gada sākums – 6.oktobrī – baznīcā, plkst.10:00.


Bībeles stundas – no 18.septembra plkst.19:00 – draudzes namā “Ozolkalni”


Iesvētību mācības no28.septembra, plkst. 19:00. Pieteikšanās pie draudzes mācītāja (t.26171837, katlakalns@gmail.com)


putra

Putras virtuve atsāks ēdināšanu oktobra mēnesī. Sekojiet līdzi paziņojumiem. Aicinām palīgā brīvprātīgos. Ar auto ēdiens jānogādā izdales vietās, jāizdala un tukšie katli jānogādā atpakaļ uz draudzes namu un jāizmazgā. Paldies visiem, kuri ziedojuši savu spēku un laiku labam darbam. Draudzes priekšnieks Dzintars labprāt atbildēs uz jūsu jautājumiem (t. 26338328 \ kalnaprieks@gmail.com)

Katlakalna ev. lut. draudze un Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens.