Dievkalpojumi Dievkalpojumi – svētdienās plkst.10.00

Bībeles stundas – trešdienās plkst.19:00 (no jūnija līdz septembrim – brīvlaiks)

Iesvētību mācības – jautāt draudzes mācītājam (t.26171837, katlakalns@gmail.com)

Ekskursijas pa Katlakalna baznīcu un dārzu – Igors Martinelli tālr.27059937

5.maijā Katlakalna draudzes svētdienas skolā viesosies bērni no Biķeru draudzes svētdienas skolas. Vairāk informācijas pie skolotājas Ditas t.26866851‬


putra

Zupas – Putras virtuve noslēgs darbību ar maija mēnesi.
Siltu ēdienu mazturīgie var saņemt otrdienās un ceturtdienās pie Depkina muižas plkst. 12:00-12:20 un VSKB caurlaides telpā plkst. 12:30-13:00

Katlakalna ev. lut. draudze un Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens

 

 

Aicinām talkā brīvprātīgos pie ēdiena gatavošanas, nogādāšanas vai izdalīšanas. Vairāk informācija pie draudzes priekšnieka Dzintara Štāla (tālr.:26338328)