“Mūžīgu mieru tiem dodi, kas pasaules laukos ir pļauti.

Lai Tavi strādnieki, Eņģeļi labie, tos kā briedušus graudus

sakrāj apcirkņos Tavos”