Svētdienas skolas 2019/20 mācību gads sāksies 8.septembrī. Par vasaras nometnēm, lūdzu jautājiet skolotājau Ditai t.26866851