2018,g, draudzes dzīve

2018.g. Iesvētības Vasarsvētkos

2018.g. Baznīcu nakts

2018.g. Viesos pie māsu draudzes Moislingā

2018.g. Dānijas māsu draudze Nørre Uttrup Katlakalnā