macitajs1

Mācītājs Māris Ziemelis

Tālr. 26171837

katlakalns@gmail.com

Pieņemšana: Trešdienās plkst.17:00-18:00, draudzes namā “Ozolkalni”.

Ir iespējams norunāt arī citu tikšanās laiku.


osk

Mācītājs Oskars Skrodelis

Tālr. 25908485‬

oskrodelis@gmail.com