+ Papildus par restaurāciju skatieties sadaļā “Foto”

Atskaite par paveiktajiem darbiem pie Katlakalna baznīcas logiem un durvīm

2015. gada aprīlis, maijs

Logu un durvju restaurācija – Ieguldījums tavā nākotnē

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

2015.gada aprīļa un maija laika periodā durvis D1 un D7 un logs L31 ir protezētas un sagatavotas krāsošanai. Savukārt durvju D 5,8,11,13 vērtnes ir nokrāsotas ar lineļļas krāsu saskaņotajā tonī. Ir nokrāsotas un iestiklotas logu L13,14,15,16,21,22,23,24,25 ārējās vērtnes. Logu vērtnes ir reljefi marķētas atbilstoši projekta specifikācijai.  Ir protezētas un sagatavotas krāsošanai logu L1-5, 21-25, 11-16 iekšējās palodzes. Ir izgatavotas un sagatavotas stiklošanai logu L1-5, 21-25 ziemas vērtnes.

‍Krāsots D6 vērtnes fragments. ‍
‍Logu L 11,12,13,14,15,16 iekšējās palodzes ir rotezētas un sagatavotas krāsošanai.  
Logi pēc krāsošanas. ‍
Krāsots un iestiklots logs L41.‍
‍Loga L 1 fragments pēc restaurācijas. 
Stiklotas un krāsotas loga L21 vērtnes. ‍
Protezēts, gruntēšanai sagatavotais logs L31. ‍
Krāsošanai sagatavotās logu L 1-5 palodzes. ‍
Stiklošanai sagatavotās logu L 21-15 ziemas vērtnes.‍
Stiklošanai sagatavotās logu L 1-5 ziemas vērtnes. ‍
Protezēta  un gruntēta  durvju D1 vērtne. ‍
Protezēta  un gruntēta  durvju D7 vērtne.‍
Ar minerāliem pigmentiem tonēta lineļļas ķite.
Darba noslēgumā. ‍

‍SIA RAITUMA KRĀSASEdgars Raitums
Darbu atskaite saskaņota: AUTORUZRAUGS:  Aldis Apšenieks                                                                                               BŪVUZRAUGS: Māris Dikmanis
PASŪTĪTĀJS: Pēteris Eriņš, BŪVUZŅĒMĒJS: Ivars Bungše
25.06.2015
‍Sia P.M.G.atbildīgais būvdarbu vadītājs: