Zupas – Putras virtuve noslēgs darbību ar maija mēnesi.
Siltu ēdienu mazturīgie var saņemt otrdienās un ceturtdienās pie Depkina muižas plkst. 12:00-12:20 un VSKB caurlaides telpā plkst. 12:30-13:00.

Plānojam atsākt darbu šī gada oktobra mēnesī

Aicinām talkā brīvprātīgos pie ēdiena gatavošanas, nogādāšanas vai izdalīšanas. Vairāk informācija pie draudzes priekšnieka Dzintara Štāla (tālr.:26338328)

Katlakalna ev. lut. draudze un Žēlsirdības misija Dzīvības ēdiens

putra